هتل عمارت خانه گل شهمیرزاد برای میزبانی فوق العاده از شما در قرن گذشته آماده شده است‫.‬

هتل عمارت خانه گل


تماس

موقعیت‫:‬

خیابان ساری، هتل عمارت خانه گل
شهمیرزاد، سمنان، ایران

Khane Gol on Google Map

مقررات خانه گل

تلفن

+۹۸ ۲۳ ۳۳۶۶ ۲۷۱۰

Copyright © 2019 Khane Gol Hotel